Intervju s predsjednikom HEA-e!

Intervju s g. Antom Pađenom, predsjednikom Hrvatske Ekološke Akademije s TV4r iz Karlovca.

Jedra u Rastokama – Izložba Mate Turića

Mladi kipar Mata CROata izlaže svoja kamena jedra (od 4. do 16. kolovoza) u prostoru izuzetne prirodne ljepote s bogatom poviješću, u Rastokama na posjedu…

Slike s osnivačke sjednice

Osnivačka sjednica Skupštine udruge HRVATSKE EKOLOŠKE AKADEMIJE održane dana 21. lipnja 2015.godine u Rastokama kraj Slunja.

Unutarnja organizacija HEA-e

U skladu sa statutom i ciljevima HEA za ispunjenje svojih zadataka i pomaganju u realizaciji raznih projekata GO HEA je izvršio…

Prostorna organizacija djelovanja HEA-e

Prema Statutu i Riješenju o registraciji područje djelovanja je brdovita visoravan na području Karlovačke i Ličko Senjske županije, koji je…

Uvodna riječ Predsjednika

Dragi i poštovani posjetitelji naše WEB stranice i svi ljudi dobre volje! Kada su astronauti prije više od pola stoljeća…

Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Hrvatska Ekološka Akademija “HEA” poziva sve članove i zainteresirane građane Hrvatske na 2. skupštinu 28. travnja 2016 u 17.30 sati…
TOP