Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Hrvatska Ekološka Akademija “HEA” poziva sve članove i zainteresirane građane Hrvatske na 2. skupštinu 28. travnja 2016 u 17.30 sati u kino dvorani Grada Slunja.

Uvodna riječ Predsjednika
Prostorna organizacija djelovanja HEA-e
Unutarnja organizacija HEA-e
Slike s osnivačke sjednice
Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Kontakt
Hrvatska ekološka akademija
Rastoke 25 Slunj 47240
tel +385 (0)95 827 4996

© 2016 Hrvatska ekološka akademija | Rastoke 25, 47240 Slunj, Hrvatska / Croatia |Registar udruga RH br. 04001489 | Predsjednik Udruge - Ante Pađen |MB 4456785 • OIB 12139812096 • IBAN HR5824000081110276145

TOP