Program rada

Poštovane dame i gospodo!

Neobična mi je čast da Vas mogu upoznati s vizijom – idejom utkanom u projekt koji smo nazvali Hrvatska ekološka akademija. (HEA)

Svijet kao moderna civilizacija grabi velikom brzinom neobuzdanim i nekontroliranim tehnološkim koracima u budućnost sve u skladu sa željom za prosperitetom i boljim životom a to je opet usko vezano za tržišno natjecanje i profit!

Međutim pokazuje se u cijelom svijetu da ta brzina postaje kontraproduktivna jer najkraće rečeno troši i uništava neke bitne resurse važne za ljudski život i ljudski rod u najširem smislu te riječi!

A ti resursi, VODA I ZRAK I TLO, su apsolutno NAJBITNIJI SASTOJCI SVEGA ORGANSKOG na kugli zemaljskoj, uz naravno sunčevu energiju koju također “onečišćujemo” uništavajući ozonski omotač.

Ako čovječanstvo ne uspostavi kakvu takvu ravnotežu između “visokog tehnološkog prosperiteta ljudske civilizacije” i prirodnog Bogom danog stanja u kojem čovjek obitava (voda , zrak i tlo) u ne tako dalekoj budućnosti ljudska civilizacija će se suočiti sa uništenjem.

Naša je duznost kao humanoida koji apsolutno vlada ovom planetom da na svaki način pokuša doprinjeti ravnoteži I staviti svoj uteg na onu stranu vage koja ne preteže. Sada očito preteže ekološka devastacija prirodnih resursa bitnih za život, i mi smo dužni nešto učiniti da to barem malo spriječimo na teritoriju gdje obitavamo i kojim vladamo pa makar to bilo i u vlastitom dvorištu, a da pritom poštujemo prosperitete i profite koji su očito potrebni da bi se pomoglo ekološkoj ravnoteži i zaštiti ljudske okoline.

U tome je i začarani krug i dihotomija ljudskog napretka

RAVNOTEŽA , IZMEÐU STJECANJA PROFITA KROZ ULAGANJA I ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KOJI SE PRITOM UNIŠTAVAJU!

Ovaj projekt bi trebao u malom ali dovoljno snažno doprinijeti toj ravnoteži!

1. NJEGOV PRIMARNI ZADATAK JE ZAŠTITA JEDNE POKRAJINE KOJA ZA SAD NIJE ZAGAĐENA NIKAK\VOM TEHNOLOŠKOM EMISIJOM U POVRŠINI OD CCA 8600 KM2 U KOJOJ SE NALAZI TRI ZAŠTIĆENA NACIONALNA PARKA (koji su svjetska baština) i VIŠE PARKOVA PRIRODE OD KOJIH JE NAJVEĆI PLANINA VELEBIT.

2. NJEGOV DRUGI PRIMARNI (“primus inter pares”) ZADATAK JE UNAPREĐENJE GOSPODARSTVA KOJE ĆE PRIVUĆI AUTOHTONI ŽIVALJ KOJI SE ISELIO ILI BILO KOJEG PODUZETNIKA DA ULOŽI U TAKAV PROJEKT.

3. I NJEGOV TREĆI ZADATAK JE KOJI IZLAZI IZ PRVA DVA DA SVIJETU POKAŽE KAKO SE MOŽE USPOSTAVITI RAVNOTEŽA (uostalom takovih primjera ima)

Nama je kristalno jasno da je to kompleksan zahvat za koji treba uložiti predhodno u mnoge studije koje će pokazati optimalnu opravdanost ali predprogram koji ovdje prilažemo obuhvaća temeljne aktivnosti i institucije države koje moraju konsenzusom pristati na taj zahvat!

Najveće je greška što ljudi misle da će znanasveno visoko prinosnim i genetski
obrađenim usjevima i stokom te stalnim tretiranjem najrazličitijim sredsvima tla, vode i zraka doprinijeti boljitku života i obitavanja.

To naprosto nije točno. Taj „boljitak“ je naprosto prividan, privremen i opasan pa ma kako mi to shvatili i ma kako to zvučalo. Već se sad pokazuje da smo narušili prirodnu ravnotežu i da nam katastrofalne klmatske promijene i oluje, uragani, potresi, suše, poplave te dizanje mora uništava stanište gdje čovjek obitava. I zbog toga se troše neviđene milijarde da bi se obranilo od neobranjivoga.

Mnogo je pametnije, pa makar i na samo djelićima zemljine kugle početi vraćati narušenu ravnotežu i početi stvarati okoliš na način EKSTENZIVNOG EKOLOŠKI
PRIHVATLJIVOG GOSPODARENJA.

Ovdje ću priložit opservacije koje sam poslao jednom liječniku koje zorno prikazuju predhodne zaključke

…“Moram se ispričati unapred jer ja naprosto ne mogu nešto kratko opisati, jer ako bi samo konstatirao da su misije i misionari samo lijek i to vrlo malen za užasnu bolest koju je čovječanstvo stvorilo ne poštujući Prirodnu – Božju ravnotežu koja mu je dana, to ne bilo dosta.

Ta moja tvrdnja zavrijeđuje obrazloženje jer stvara dubiozne zaključke.

Slikovita je predodžba možda film “Bogovi su pali na tjeme” (ako ste gledali) gdje jedna slučajno bačena bočica Coca Cole iz aviona na područje plemena pigmejaca koji su živjeli apsolutno sretno i prirodno, donese “zlo” među te ljude.

Naime izazivam vašu humanu maštu da si pokušate predočiti slijedeće:

Što bi se dogodilo sa čovječanstvom da otkrivači “novih” svijetova koje stalno slavimo jer su oni “doprinijeli” napredku čocvječanstva: Columbo, Amerigo Vespucci, Magellan, James Cook , Conqistadori kao Pizzaro i sl., nisu otišli nikamo, nego da su se narodi razvijali na svom autohtonom teritoriju svaki po svojim etnološkim pravilima prirodno i zadovoljno?

Na to pitanje prvi jako grešan odgovor bi bio da se svijet ne bi razvio ovako da ne bi bilo dovoljno hrane, da bi ti narodi (van ondašnje napredne civilizacije čovječanstva) stagnirali (i ne bi otišli na mjesec! hahaha! i bili na “face booku” ) bili gladni zaostali, neuki itd., da se nebi mogli tehnološki unapređivati i da bi i ondašnja “napredna” civilizacija bila spriječena ,da ne bi imali dovoljno resursa za preživljavanje itd.

Ako malo bolje razmislite i vidite realne informacije to su notorne gluposti jer usprkos fantastičnog napretka milijarde bukvalno gladuju!!!

Čovjek je zahvaljujući svom sebičnom genu (vidi knjigu Z.Zdunića Iluzija ateista) poremetio Prirodnu – ja kažem Božju raavnotežu koja je vrlo jednostavno postavljena na zemlji i u Svemiru, jer;

– da Pizzaro i slični nije uništio civilazacije u Južnoj Americi,

– da nisu kolonizatori koristivši naivnost domorodačkog stanovništva uzimall robove i sluge,

– da im nisu nametali svoju religiju (pazite! ne vjeru nego religiju, vidi ZZ Iluzije ateista)

– i da naravno nisu otimali njihova prirodna bogatstva a nametali svoju “dobru” tehnologiju itd.

SVIJET BI DANAS BIO ZEMALJSKI RAJ!! I PATER PETAR HORVAT NE BI TREBAO IĆI U MISIONARE, jer bi i djeca i ljudi sretno živjeli podložni prirodnim zakonima i prirodnoj selekciji – (Pater Petar Horvat “DIVLJINA ĆE TE PRIPITOMITI”)

Ako malo bolje razmislite vidjeti ćete da je tako jer i dan danas Euroazijski narodi kao kolijevke civilizacije imaju preko 50% potpuno neiskorištenih zemljinih resursa (pa u samoj Hrvatskoj preko 60 % zemljišta nije iskorišteno).

A to znači da svi prije navedeni “otkrivači” novih svijetova nisu trebali ići nigdje. A ako su iz radoznakosti ili istraživačkog duha i trebali otići na putešestvije NISU SE SMJELI MJEŠATI U POSTOJEĆI PRIRODAN ŽIVOT AUTOHTONOG NARODA!

I tad bi se prirodno svijet asimilirao postupno pa bi i religije postupno se miješale i ljudi bi si pomagali i ravnoteža zemlje kao planeta ne bi bila ničim ugrožena a mi bi i dalje imali svu kulturu znanje i tehnologiju ali RAZUMNU.

Za sve sad pametne konstatacije Da ali…ovo.. da ali ono… itd. je nažalost kasno!…”

Ovaj napis kojeg sam napisao svome prijatelju liječniku de fakto potvrđuje da zamisao HEA drži vodu, kako se to kaže, jer je područje o kome se radi zahvaljujući zlu i ratovima ostalo virgo in tacta tj nevino i nezagađeno i nemojmo dozvoliti da se dogodi „napredak“ koji će potpuno uništiti taj mali ali prekrasan djelić zemljine kugle.

Preuzmi kompletan Program rada HEA-e  PROGRAM RADA

Uvodna riječ Predsjednika
Prostorna organizacija djelovanja HEA-e
Unutarnja organizacija HEA-e
Slike s osnivačke sjednice
Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Kontakt
Hrvatska ekološka akademija
Rastoke 25 Slunj 47240
tel +385 (0)95 827 4996

© 2016 Hrvatska ekološka akademija | Rastoke 25, 47240 Slunj, Hrvatska / Croatia |Registar udruga RH br. 04001489 | Predsjednik Udruge - Ante Pađen |MB 4456785 • OIB 12139812096 • IBAN HR5824000081110276145

TOP