Prostorna organizacija djelovanja HEA-e

Prema Statutu i Riješenju o registraciji područje djelovanja je brdovita visoravan na području Karlovačke i Ličko Senjske županije, koji je ograničen upravo granicom Gospićko Senjske biskupije.

Obzirom da je Gospićko Senjska  biskupija odlično prostorno podijeljena  na pet djelova–dekanata onda smo prihvatili takovu prostornu organizaciju jer najbolje okuplja stanovništvo i mjesta gdje zamišljamo provoditi aktivnosti i projekte  HEA-e.

Nama je u interesu da ovaj program i  njegove ideje dopru do najdaljeg kutka tog područja i da narod shvati i prihvati naše ideje, da i sam predlaže kako pomoći tim krajevima da se približe tom Bogom danom prostoru zemljine kugle, da privređuju kroz razne gospodarstvene projekte na način da ne uništavaju svoje stanište.

Mi svi moramo biti svijesni da je čovječanstvo počelo uništavati prirodni Bogom dan prostor na kojem obitava i od kojeg živi.

Najveće je greška što ljudi misle da će znanstveno visoko prinosnim i genetski obrađenim usjevima i stokom, te stalnim tretiranjem najrazličitijim sredsvima tla, vode i zraka doprinijeti boljtku  života i obitavanja.

PONAVLJAMO!

To naprosto nije točno  Taj „boljitak“ je naprosto prividan , privremen i opasan pa ma kako mi to shvatili i ma kako to zvučalo. Već se sad pokazuje da smo narušili prirodnu ravnotežu i da nam katastrofalne klmatske promijene i oluje,  uragani, potresi, suše ,poplave te dizanje mora uništava stanište gdje čovjek obitava. I zbog toga se troše neviđene milijarde da bise obranilo od neobranjivoga.

Mnogo je pametnije , pa makar i na samo djelićima zemljine kugle  početi vraćati narušenu ravnotežu i početi stvarati okoliš na način EKSTENZIVNOG EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG GOSPODARENJA.

KARTA PODRUČJA DJELOVANJA HEA-e

PODRUČJE JE POVRŠINE cca 8600 KM2

TO JE ZAPRAVO PODRUČJE GOSPIĆKO SENJSKE BISKUPIJE PODIJELJENE NA 5 PROSTORNIH CJELINA – DEKANATA

  • OGULINSKI
  • SLUNJSKI
  • SENJSKI
  • OTOČKI
  • GOSPIĆKI

Prema predhodno prikazanoj karti granica područja gdje će uglavnom djelovati HEA vidljivi su gradovi kao nukleusi  gdje će se formirati ispostave HEA-e i gdje će djelovati stručnjaci i aktivisti .

Kao što smo konstatirali, idealna je podjela prema dekanatima Gospićko Senjske biskupije gdje su raspoređene župe sa stanovništvom i gdje se može djelovati animiraijući stanovništvo i putem župnika jer je to područje uglavnom naseljeno katoličkim narodom.

MJESTA, KOJA SU UJEDNO I ŽUPE (abecednim redom)

Aleksinica, Baške oštarije, Bilaj, Boričevac, Brinje, Brlog, Brušane, Bunić, Bužim, Cerovnik, Cesarica, Cetingrad, Cvitović, Čanak, Dabar, Donje Pazarište, Donji Kosinj,Drežnik Grad, Generalski Stol, Gornji Kosinj, Gospić,Gračac, Hrvatski Blagaj, Jablanac, Jezerane, Josipdol, Kaluđerovac, Karlobag, Klanac, Kompolje, Korenica, Krasno Polje,Križpolje, Krivi Put, Kuterevo, Lađevac, Lešće na Dobri, Letinac, Lički Novi, Lički Osik, Lički Ribnik, Ličko Lešće, Lipa, Lipice, Lovinac, Lukovo, Lukovo Šugarje, Modruš, Mrežnički Brest, Ogulin, Oštarije, Otočac, Palanka, Perušić, Plaški, Plitvice, Podlapača, Prizna, Prozor, Rakovica, Ramljani, Ričice, Rudopolje, Saborsko, Senj, Senjska Draga,Sinac, Slunj, Smiljan, Stajnica, Starigrad, Sveti Juraj, Sveti Rok, Široka Kula, Švica, Tounj, Trnovac, Trošmarija, Tržić Kamenica, Udbina, Vaganac, Vratnik, Zagorje, Zavalje,

Na gornje adrese kao i na adrese upravnih lokalnih institucija na tim mjestima, će aktivisti i stručnjaci HEA-e slati materijale po pojedinim projektima za koje glavni odbor HEA- nakon detaljne analize zaključi da bi se mogli realizirati na tom području

MI MOLIMO DA SVAKI ONAJ KOJI OVO PROČITA I MISLI DA JE TO DOBRA ORGANIZACIJA A VEZAN JE ZA BILO  KOJE MJESTO SA SPISKA I ŽELIO BI POMOĆI  , DA SE UČLANI U AKADEMIJU , BEZ IKAKVIH OBAVEZA, I DA PREPORUČI U SKLADU SA INTENCIJAMA HEA PODRUČJE KOJE BI MOGLI OBRADITI I POMOĆI PROJEKTIMA

Glavni odbor HEA

Uvodna riječ Predsjednika
Prostorna organizacija djelovanja HEA-e
Unutarnja organizacija HEA-e
Slike s osnivačke sjednice
Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Kontakt
Hrvatska ekološka akademija
Rastoke 25 Slunj 47240
tel +385 (0)95 827 4996

© 2016 Hrvatska ekološka akademija | Rastoke 25, 47240 Slunj, Hrvatska / Croatia |Registar udruga RH br. 04001489 | Predsjednik Udruge - Ante Pađen |MB 4456785 • OIB 12139812096 • IBAN HR5824000081110276145

TOP