Unutarnja organizacija HEA-e

U skladu sa statutom i ciljevima HEA za ispunjenje svojih zadataka i pomaganju u realizaciji raznih projekata GO HEA je izvršio unutarnju organizaciju.

Svaki sektor-dekanat od njih pet ukupno će imati svoju ispostavu HEA koja je unutar sebe organizirana po razredima-kulturama prema Statutu.

Svaki sektor sa svojim aktivistima je odgovoran Glavnom odboru i Skupštini HEA

Dakle prema čl 6. statuta  HEA je podijeljena na razrede-kulture  koje bi tokom razvoja trebale dobiti svoje predstojnike-voditelje koji bi za određeni projekt skupljali svoj vlastiti tim

Ciljevi HEA ostvaruju se putem razreda koje naziva kulturama.

Zašto naziv kultura?

Definicija iz riječnika:

 

To je ukupnost materijalnih i duhovnih dobara,etičkih i društvenih vrijednosti što ih je stvorilo čovječanstvo…

 

Razredi – kulture.

 1. Kultura za zaštitu kompletne flore
 1. Kultura za zaštitu faune rijeka jezera i šuma
 1. Kultura za zaštitu ekološkog uzgoja stoke za tu nadm. visinu
 1. Kultura za zaštitu ekološkog poljodjelstva za tu nadm. visinu
 1. Kultura istraživanja, očuvanja i korištenja voda. podzemnih i nadzemnih
 1. Kultura i zaštita kompletne umjetničke i ine intelektualne i fizičke etno baštine
 1. Kultura i istraživanje korištenje prirodne samo obnovljive energije
 1. Kultura zdravog i ekološki prihvatljivog turizma
 1. Kultura vjere

Svaka kultura će postići cilj na slijedeće načine:

 • povezivanjem sa znanstveno stručnim osobama i institucijama
 • organiziranjem stručnih seminara ,savjetovanja, predavanja, obavještavanja, razmjenom iskustava
 • suradnjom sa upravnim tijelima RH
 • izdavanjem glasila, tiskanjem stručnih i sl tiskovina medijskim tretmanom svih vrsta
 • organiziranjem konkretnih projekata koje predloži bilo koji član ili pridruženi član
 • direktnim financiranjem pojedinih projekata od strane članstva ili sponzora – donatora

HEA radi postizanja ciljeva osniva knjižnicu , privremeno sa sjedištem u  Rastokama 25

ČLANSTVO

Član HEA-e može biti svaka punoljetna osoba dobre volje koja posjeduje slijedeće kvalitete, koje bez obzira na redoslijed jednako vrijede:

 • visoki moral temeljen na kršćanskim i prirodnim zakonima
 • požrtvovnost kod rada
 • nesebičnost kod pomaganja i doniranja po mogućnostima
 • domoljubivost prema svojoj lijepoj domovini Hrvatskoj
 • želju da nauči i shvati što je HEA.
 • da u cijelom svom životu se ponaša kako to propisuju zakoni Prirode i Svevišnjeg stvoritelja tih zakona
 • Da prilikom upisa u HEA-u prisegne da će poštovati statut,odluke glavnog odbora, poslovne tajne vezane na ideje i projekte
 • Da će čuvati integritet HEA u svakom pogledu i da će lobirati za nove čanove
 • Da će raditi volonterski
 • Da će vlastitim idejama i prijedlozima obogaćivati HEA-u

Na istim principima član HEA mogu biti i pravne osobe a prema odluci Skupštine HEA-e. Potpisanim i prihvaćenim zahtjevom za članstvo, član ujedno prisiže da će ispunjavati sve što se od njega zahtjeva prema ovom članu i zakonima RH-e. Svaki član dobiva svoju člansku iskaznicu i potvrdu-plaketu da je član HEA sa svi m pravima i dužnostima koji mu pripadaju. Moglo bi se dogoditi da članstvo i ostali puk ne shvati etimološki ime Hrvatska ekološka akademije kao i razrede nazvane kulturama. Dakle ovo nije akademska udruga na nivou visoke obrazovanosti nego škola  za shvaćanje ekološkog bivstvovanja na staništu gdje boravi. Prema definiciji i povjesnim podacima Akademija  kao zajednica ljudi željnih znanja je vrlo vrlo stara još iz antičkih vremena.

 

Uvodna riječ Predsjednika
Prostorna organizacija djelovanja HEA-e
Unutarnja organizacija HEA-e
Slike s osnivačke sjednice
Poziv na 2. skupštinu 28. travnja 2016. godine

Kontakt
Hrvatska ekološka akademija
Rastoke 25 Slunj 47240
tel +385 (0)95 827 4996

© 2016 Hrvatska ekološka akademija | Rastoke 25, 47240 Slunj, Hrvatska / Croatia |Registar udruga RH br. 04001489 | Predsjednik Udruge - Ante Pađen |MB 4456785 • OIB 12139812096 • IBAN HR5824000081110276145

TOP